عکس نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی

خشم ها، تنها در ۲ نقطه با چشم هـا فاصله دارند، دو نقطه به خشم هایت ببخــش تا چشم هایت قبل از هــــــــر تصمیمی، دیدگانی آگاه و تــــــــیزبین داشته باشند

 

عکس نوشته انگیزشی

عاقبت خشم ها، نمناکی چشم هاست خشم هــــــــا شعله هایی هستند کــــه تر و خشک دل ها را میسوزانند

 

عکس نوشته انگیزشی

هر خشمگین شدنی، روزی یک شرمگین شدن به دنبال دارد

 

عکس نوشته انگیزشی

ذات قضاوت، رابطه نزدیکی با حــــقارت دارد. زنگار آیینه دلت را بریزی، قضاوت را دور میریزی!

 

عکس نوشته انگیزشی

بهترین درمان قضاوت، توجه به درون خودت می باشد

 

عکس نوشته انگیزشی

ترس اگر موفق شود تو را زمین گــیر کند رویـــــــا هایت را نـــابود میکند. شفــافیت، عمل کردن و حرکت و نیز آگاهی، ترس را خلع سلاح میکند

 

عکس نوشته انگیزشی

خوراک ترس، تنبلی و بی هدفی است، تنبلی را که درمان میکنی ترس هایت از بین میروند

 

عکس نوشته انگیزشی

ترس وجود ندارد، بی همتــی را درمـــان کن! اراده، رابــطـــــــــه معکـــــــوس با تـــرس دارد، اراده که تقویت میشود، ترس از بین میرود

 

عکس نوشته انگیزشی

ریسک زندگی کردن را بپذیر! زندگی بدون ریسک زندگی نیست بلکه مردگی است

 

عکس نوشته انگیزشی

قـضـاوت بـــــــوی عـــداوت میدهد، وای به روزی که قضاوت هایمــــان هدایت هایمان را به عهده بگیرند

 

عکس نوشته انگیزشی

ترس یعنی عـدم آگاهی، ترس لقمه هضم نشده زندگی است و درمان آن روبرو شدن با آن است

 

عکس نوشته انگیزشی

میزان سرپنجگی و آمادگی ات،میزان ترسهایت را مشخص می کند

 

عکس نوشته انگیزشی

ترس علامت خطر وابستگی و بزرگترین فریب ذهن است

 

عکس نوشته انگیزشی

راه حل تحول فردی از دنیای تکنولوژی نمی گذرد بلکه از دنیای دل آدمی میگذرد

 

عکس نوشته انگیزشی

چربی های ذهنی و جسمی از عوارض مستقیم تکنولوژی و دیجیتالی شدن انسان هاست

 

عکس نوشته انگیزشی

اغلب انسان ها یا اهل تعقیب هستند یا اهل تاثیر، نه اهل تغییر

 

عکس نوشته انگیزشی

فاصله آرزو و معجزه در اقدام کردن است

 

عکس نوشته انگیزشی

رنجی که تو را به گنج نرساند؛ گوشه دنجــــــــی است که عشق را از تو می ستاند. مراقب باش که رنج نشود پاشنه آشیل آگاهی هایت!

 

عکس نوشته انگیزشی

مهربانی یعنی چاله دردهایت را به چاه هایی از معرفت تبدیل کنی!

 

عکس نوشته انگیزشی

هر که را دیدی به تسلیم شدن آگاه شده بدان به عاشق شدن وادار شده!

 

عکس نوشته انگیزشی

پذیرشی که تو را به تسلیم میرساند؛ حقیقتی است که تو را به تصمیم می کشاند

 

عکس نوشته انگیزشی

بزرگ ترین سد های ذهنی تو، عادت های تو هستند و عمق عادت هایت نشاندهنده وابستگی های ذهنی تو است و معیــــــــار مقاومت های درونی ات

 

عکس نوشته انگیزشی

پذیرش، تسلیم می آورد و تسلیم، تصمیم می سازد و تصمیم، عادت ها را میشکند

 

عکس نوشته انگیزشی

تلخ ترین دارو ها شفا دهنده ترین آن هاست

 

عکس نوشته انگیزشی

عجب درد عجیبی است ترک درک

 

عکس نوشته انگیزشی

وابستگی خـــــــرج کردن دل بـرای ذهــن، اسارت ذهن در سرپنجه هـــای تــــــــرس و بی برنامگی و همچنین وادادگی است

 

عکس نوشته انگیزشی

یادت باشد هر چه تاریکی تو عــــــمیقتر شود عشق زخم کاری و عمیق تری به تو زده است،اگر از راه نیفتی و هــــــمچنان امیدت را حفظ کنی روشنایی بی حـــد و حصری به سراغت می آید

 

عکس نوشته انگیزشی

افسوس، یکی از درخشان ترین محصولات هر عقربه ای است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 14 =